Karriera dhe Drejtimi i saj!

[ 0 ] 09/09/2013 |

Career Direct® / Living by Design: “Drejtimi i Karrierës”

careerdirect logo

 

Career Direct® është një mjet vlerësimi që merret me udhëzimin në profesion. Shumica e vlerësimeve për karrierën shqyrtojnë vetëm një ose dy fusha.

Career Direct® ekzaminon katër komponentë kyç të zgjedhjes së karrierës: personalitetin, interesat, aftësitë dhe vlerat. Si rezultat, Career Direct® është ndër sistemet udhëzues më gjithëpërfshirëse në tregun e sotëm.

Nëse dëshironi të zbuloni se si jeni formuar në mënyrë të veçantë, dhe cili do të ishte drejtimi i profesionit më të përshtatshëm për ju, sipas dhuntive, personalitetit, interesave dhe vlerave, atëherë kërkoni të zhvilloni test-vlerësimin Career Direct® sot.

Ka dy versione: Profesionale (për ata që janë tashmë në profesion) dhe Arsimore (për të rinjtë në shkollën e mesme ose universitet).

Tags: ,

Category: Aktivitetet tona

About the Author ()

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.